strona g³ówna

projekt i wykonanie: strefareklamy.com

 

firma / aktualnoœci

nasze realizacje

kontakt

opis / cennik mieszkañ

standard wykoñczenia

plany / rzuty

wizualizacje

zdjêcia z budowy

 

Nieruchomoœci na sprzeda¿:

Budynek mieszkalny w zabudowie bliŸniaczej (Kiekrz):

- dz. 163/46   - 430.000 z³ (prawa strona)
- dz. 163/80   - 430.000 z³ (prawa strona)
- dz. 163/80   - 430.000 z³ (lewa strona)
- dz. 163/119 - 400.000 z³
- dz. 163/121 - 360.000 z³


Budynek mieszkalny w zabudowie bliŸniaczej (Rokietnica):

- dz. 154/269 - 360.000 z³


Budynek w zabudowie szeregowej (Mrowino):


- dz. 312/11 - 365.000 z³
- dz. 312/10 - 365.000 z³
- dz. 312/9 - 365.000 z³
- dz. 312/8 - 365.000 z³

oraz mieszkania od 50 do 67 m2

 

 

Na sprzeda¿ mieszkania w klimacie prawdziwego domu po³o¿one
w Rokietnicy, przy Trakcie Napoleoñskim o powierzchni 73-75m2,
z jednym miejscem parkingowym.Dane ogólne:

 

W I etapie budowy dostêpne bêdzie 16 mieszkañ
W II etapie budowy dostêpne bêdzie 8 mieszkañ

 

I kondygnacja: salon z aneksem kuchennym, du¿e okna, bezpoœrednie wyjœcie na ogród (od. 30-40m2), WC
II kondygnacja: 2 pokoje lub mo¿liwoœæ wykonania 3 pokoi, ³azienka oraz wyjœcie na balkon.

 

Ceny:

 

Ju¿ od 279.000 z³

czytaj wiêcej...

 


 


Dane ogólne:

 

Dom jednorodzinny, segment zabudowy szeregowej o powierzchni u¿ytkowej 145m2 z gara¿em. Powierzchnia dzia³ki 300-350m2. 

 

Cennik:

 

Cena segmentu - 365.000 z³ brutto (zawiera VAT 8%)

czytaj wiêcej...

 

Skontaktuj siê z mobilnym doradc¹ kredytowym:

Pawe³ Urbanowski
tel. kom. +48 660 437 762
e-mail: pawel.urbanowski@angkredyty.pl
strona www: www.angkredyty.pl